Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kan het altijd voorkomen dat u iets op deze site aantreft, dat niet correct is. Aan de informatie hiervan kunt u dan ook geen rechten ontlenen en dus kan De Jong Tweewielers op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die hierdoor is of kan ontstaan.

Op deze website treft u promotionele afbeeldingen aan van producenten. Waar mogelijk is gecontroleerd of op deze afbeeldingen één of meerder copyrights rusten. Mocht u van mening zijn dat dit wel het geval is en hier bezwaar tegen willen maken, laat het dan weten aan de webmaster. Hij zal de afbeelding dan verwijderen.

Tot slot: op alle afbeeldingen, teksten, vormgevingen, foto’s en gebruikte kleurcombinaties rust een copyright. Deze wordt van rechtswege toegekend aan de maker. Niets uit de website mag dan ook op geen enkele wijze worden gedupliceerd. Wilt u toch graag een logo of ander beeldmateriaal gebruiken om bijvoorbeeld op uw eigen website promotie te maken, dan waarderen we dat natuurlijk en zullen wij u deze graag per e-mail verstrekken. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de webmaster.

Deze website is getest onder Internet Explorer 6.0 – 8.0, Mozilla Firefox 3.6.8, Google Chrome 5.0, Safari 5.0 en Opera 10.61. In Internet Explorer 6.0 en 7.0, al dan niet in combinatie met proxy-servers (veel voorkomend in kantooromgevingen) werken mogelijk niet alle functies optimaal. Wij adviseren u dan ook de nieuwste versie van uw favoriete browser te downloaden, als u gebruik wilt maken van alle functionaliteit.

Webmaster: Martijn Duker
E-mailadres: info@md4media.nl

 

Plaats een reactie